Brygga på Andaneset er ferdig og klar til bruk

foto