"For kvinner som lever med krig, handlar det om å overleve"