Joar Ødegård har vore på tur i Ørsta med drona si igjen. Denne gongen presenterer han kommunen i haustfargar.

Sjå videoen øvst i saka (videoen er publisert etter løyve frå Joar Ødegård).

Videobilda er frå Ørsta sentrum, Standaleidet, Store-Standal, Follestaddalen og Aldalsvatnet.

Ødegård bur i Eiksund og driv filmselskapet Himmelhøgt. Møre-Nytt skreiv om han då han laga den første videoen frå Ørsta.

Den saka finn du her.

Han har også laga video frå Bondalseidet og Sæbø.