– På eit eller anna tidspunkt må vi slutte å bruke enorme ressursar på å overvake dette

foto