Får så mykje trafikk at det blir krav om dyr rømningstunnel – den første i sitt slag i Norge