foto
Edle dropar kjem ut av destilleriet, medan Harald Strømmegjerde passar på. Foto: Bent Tandstad / NPK

Stadig fleire startar mikrodestilleri - og folk betaler gjerne meir for lokalt brennevin

Det veks fram stadig fleire mikrodestilleri her i landet. Små brennevinsprodusentar tek jamleg nye marknadsdelar frå dei store. Folk betaler villig meir om det er lokale ingrediensar i brennevinet.