- Det nye selskapet Wattn tek opp konkurransen i straummarknaden

foto