Kutt i langtidsplassar: - Vil gå sterkast ut over bygdene

foto