Eldre og personar utan jobb slit mest med digitaliseringa

foto