– Er det stillingsinstruksar for rådgjevarane i kommunen

foto