Meiner tilsett tok med hemmelege opplysningar til konkurrent

foto