– Vil vere ei dårlegare løysing for hjortetrekket

foto