– Dette er sosialt og kjekt både for små og store. Det byggjer relasjonar på tvers av alder og kjønn. Eg har alltid vore så redd når eg har sendt barna mine på skøyter på islagde vatn. Og det er det som har vore alternativet i Ørsta, etter at arbeidet med fleirbrukshallen starta, og utstillingsplassen forsvann. Difor er det så flott å ha klart å få til ein trygg skøyteis på fotballbana. Her er det aktivitet kvar dag, fortel Borgny Ottestad frå FAU ved Vikemarka skule.

Vil gjerne dele: Anny Ottestad og mor Borgny Ottestad frå FAU ved Vikemarka, håper fleire ørstingar vil ta i bruk skøyteisen ved Vikemarka skule. Foto: Janne-Marit Myklebust

FAU søkte midlar frå Norges skøyteforbund til «Prosjekt skøyteglede», og fekk 27.000 kroner til opparbeiding og innkjøp av utstyr. Til våren kjem det også opp lys ved bana.

– Dette har gitt oss moglegheit til å legge til rette for fysisk aktivitet til barna våre, ikkje berre i år, men i mange år framover. Skøyter er ei fin aktivitetsform med mange variasjonar. No ønskjer vi å fortelje ørstingane om denne bana, for vi vil gjerne dele goda, seier Ottestad.

Jungeltelegrafen har fungert godt, men bana er stor, og har plass til mange fleire. På kveldstid er der også aktivitet, då med hovudlykt.

– Etter skuletid, eller SFO-tid, er det berre å ta bana i bruk, oppmodar Ottestad.

Gøy på isen: Mattis Indrearne Raisio, Benjamin Vartdal Bjerke, Oliver Svedjan og Linus Indrearne Raisio har vorte habile skøyteløperar etter at det kom is på skuleplassen deira.

Linus Indrearne Raisio er i full sving med hockeykølle på isen. Han fortel at han har vore med faren, Johan Raisio, fleire gonger for å sprøyte vatn på isen og halde han ved like.

– Det er mykje arbeid å få til ein fin is, fortel han.

Men det lønner seg med hardt arbeid.

– Vi har vorte ganske mykje betre til å stå på skøyter. Vi er her ganske ofte.

Litt draghjelp har foreldra også fått av brannvesenet, som i to omgangar har tømt tanken på skøyteisen.

– Det vart litt vanskeleg å stå der med hageslangen i time etter time, så vi ringde for å høyre, og fem minutt seinare stod dei her og pøste ut 14.000 liter vatn. Så det var god hjelp, fortel Ottestad, som også rosar rektor for å vere svært samarbeidsvilleg og engasjert for å få skøytebana på plass. Ho vert hyppig brukt i skuletida.

Ei hand å halde i: Olivia Rognstad og Anny Ottestad i full sving på isen. Det er litt enklare å halde balansen med ei ekstra hand.

Mange foreldre har jobba på dugnad for å få isen på plass, med Johan Raisio som primus motor, kan Ottestad fortelje.

– Det ryktast at han er oppvaksen med hockeyskøyter på beina, så han har stort engasjement, og veit kva han gjer. No får vi ein fin kuldeperiode framover, så det er berre å gjer det beste ut av det og ta turen til Vikemarka, oppmodar ho.