Tysdag føremiddag vil det verte høyrt smellar i Volda. Det er noko gammal dynamitt som vert sprengt på Greivsneset. Sunnmøre politidistrikt reknar med at sprenginga vil verte høyrt av naboar i området.