- Måtte vi klare å vere gode medmenneske og ta vare på kvarandre

foto