– Det har ikkje alltid vore høve til å ha verken ein nasjonaldag eller fridomsdag

foto