På programmet står helsingar og enkel servering på kaikanten ved Ørstaterminalen. Og alle er velkomne, forsikrar ordførar Stein Aam. Det var ei løyving på 12,5 millionar kroner landbruksdepartementet som utløyste bygginga av tømmerkaia. I tillegg løyvde kommunen dei resterande ti millionar kronene, slik at arbeidet kunne starte i september i fjor. Og nettokostnaden for kommunen vert ikkje på meir enn mellom fem til seks millionar kroner når momsen vert tilbakebetalt. Ørstaterminalen har no ei kai med ei total kailengd på 160 meter. Tømmerkaia er 85 meter.