Vca: Om nokre år vert den nye hallen tilknytt Voldabadet (t.h). Skisse: Arkitekt Stefan Ekberg

– VCA har gitt oss mot og håp til å tru at europacup i Volda er mogleg

– Det er viktig å tenke langsiktig og stort for å skape store ting.