Aksjonær i Aker Bioscience: –Hårreisande styrehonorar

foto