Vil slutte i protest om kjøkkenet blir lagt ned

foto