foto
Artur Sørheim kan sjå tilbake på eit langt liv og er ei lite stykkje Ørsta-historie. Foto: Svein Aam

100 hendingsrike år for Artur Sørheim

Artur Sørheim er eit lite stykkje Ørsta-historie. Laurdag 2. april vart han 100 år.