Stinn brakke då jazzklubben overraskande fekk pengar

foto