Nytt tilbod på Ørsta vgs frå hausten - Nikolai vurderer å søke