– Utan meir pengar vert ikkje toaletta tømde

foto