«Det å kunne «omkalfatre» ser eg på som ein viktig eigenskap»

foto