Ønskjer meir samordna parkering for området rundt Mørebil-tomta

foto