Rår frå at ny butikk får etablere seg på Ose

foto