Kor mange bomberom finst det i Ørsta? No skal kommunen skaffe ei oppdatert oversikt

foto