Vil ta Voldatunnelen ut av felles samferdselspakke

foto