Furene har kjøpt det tidlegare Hydrakraft bygget i Dragsund industriområde, vert det meldt i ei pressemelding.

Bygget har hatt fleire eigarar, men sidan 2012 vore eigd av Per Gjedrum Eigedom AS

Bygget  som er på ca 2000 m2, ligg sentralt til i industriområdet Dragsund.

Det er avdelinga og aktiviteten som i dag er lokalisert på Leikong som no vert flytta til Dragsund.

- Med ei sentral plassering og meir moderne lokalar legg vi til rette for vidare  vekst og utvikling også på ytre søre, seier Adm.dir. Eldor Skeide

Vi tek sikte på å flytte aktiviteten vår frå Leikong inn i det nye bygget i løpet av hausten

Nye lokale og nye moglegheiter

I tillegg til at dei nye lokala stettar alle krav til arbeidsmiljø og universell utforming, gir flyttinga moglegheiter for auka satsing og kapasitet på deira eksisterande produktområder.

- Vi har aukande oppdragsmengde og tek mål av oss til å bli den leiande leverandøren for  gravering og profilering på ytre søre. I tillegg vil lokala gi oss muligheit til å sjå på nye forretningsomåder og oppdrag. Vi gler oss til flyttinga og muligheitene dette gir oss, seier Børge Sætre som er avdelingsleiar.

Om Furene

Furene har  hovudkontor I Furene i Volda Kommune. Dei er ei arbeids- og inkluderingsbedrift med 72 tilsette

I løpet av 1 år er ca 800 innom Furene for ei eller anna oppfølging med mål om arbeid. Fleire av desse har behov for ekstra tilrettelegging av arbeid.

I tillegg til plasseringa i Furene har verksemda i dag aktivitet og lokale i Ørsta, Ulsteinvik, på Fiskå og på Leikong.

Avdelinga på Leikong er opphaveleg Dragsund Asvo, som fusjonerte inn i  Furene i 2014.

Avdleinga har i dag produksjon nnan profilering, gravering, mekanisk og spesialemballasje i tre.