Tre av fire støttar bøndene i jordbruksoppgjeret

foto