– Det skjer berre mellom tre og fire gonger i løpet av 100 år

foto