- Den veldige driven i Ørsta-Volda no fører til tilbakeflytting