Volda har teke eit byks, men Ørsta har så vidt fleire innbyggjarar

foto