– Kva har konkursen i K A Aurstad å seie for tilbakeføringa på Klubben?