– Om det er økonomisk forsvarleg med eit nybygg vil det gje eit kombiegg av moglegheiter

foto