For ein del år tilbake var han ein frykta, og av og til noko veltemperert spiss på fotballbana, der han kunne varte opp med finter som kunne likne brasiliansk meisterklasse. Siste åra er det dommargjerninga 44-åringen har konsentrert seg om. Om vinteren dømmer han handball og resten av sesongen fotball.

Jubilant

Når Krumsvik snart pakkar bagen att, og set seg i bilen mot Norway Cup i Oslo, vil det i år vere som tjuefemårsjubilant for verdas største fotballturnering.

Magne Jonny Krumsvik, også kjent som speaker på Høddvoll, er såleis ein av Norway Cup sine dommarveteranar. Rundt 500 kampar har han dømt på Ekebergsletta. Og han elskar å springe rundt med fløyte og kort og dømme lag i aldersbestemte lag.

– Norway Cup er årets høgdepunkt for oss som dømmer breiddefotball, og der kan eg fullt ut dyrke hobbyen min. Under denne turneringa møter eg folk eg treff ein gong i året, vi har det veldig kjekt saman. Dommarane bur på same skule og er mykje saman med kvarandre, fortel Krumsvik.

Soldat

Karrieren som Norway Cup-dommar starta då Krumsvik som ung soldat tenestegjorde i Steinkjer. Krumsvik hadde frykteleg lyst å ta turen til Oslo, men visste at mulegheitene kunne vere små. Men då ein særs fotballinteressert kaptein fekk høyre soldat Krumsvik sitt store ønske, fekk han permisjon.

– Han syntest det var for gale at eg ikkje skulle få reise. Dette var sommaren 1988. Sidan den gongen har eg dømt på Norway Cup kvart år bortsett frå eit då eg ikkje klarte å få fri frå jobben min.

Krumsvik har markert seg sterkt med fløyta. I 1998 vart han kåra til årets dommar under Norway Cup.

– Det er høgdepunktet mitt. Og det var stort. Det har også vore kjekt dei fem gongene eg har dømt finalar. Det er spesielt å blåse på Ullevål stadion, synest Krumsvik.

Det er no slutt på at finalane vert spela på Ullevål og Bislett. Og alle sluttspelkampar vert halde på Ekebergsletta.

Når ein dømmer så mykje som Magne Jonny Krumsvik, så er det nokre kampar han hugsar betre enn andre.

Amerikansk lag

– Den verste kampen eg har dømt vart spela på 90-talet då Bjarg frå Bergen møtte eit amerikansk lag som kom direkte frå Dana Cup som finalevinnar. Bergensarane skåra tre mål og då svartna det for amerikanarane. Spelarane sparka og slo ned motspelarane bak ryggen min, og då eg hadde vist ut tre amerikanarar måtte eg avbryte kampen.

– Du sveitta litt då?

– Ja, det var tøft. Generelt er det ei større utfordring å dømme i Norway Cup enn kampar heime fordi det er mange utanlandske lag med ulike kulturar som deltek.

– Du må vere skjerpa heile tida?

Rangle

– Ja, og ein kan ikkje rangle til langt på natt viss ein skal gjere ein god jobb. Det er utruleg viktig at dommarane er i topp slag. For mange er Norway Cup er høgdepunktet i livet, og då kan ikkje ein dommar kome og øydeleggje for dei.

– Kva er di sterke side?

– Eg er rettvis, noko som er ein viktig eigenskap. Men ein fotballdommar er jo berre av kjøt og blod, og alle kan sjølvsagt gjere feil.

– Du får plakett for 25 år snart. Er det på tide å gje seg?

– Eg har nådd målet om 25 år. Men eg er framleis svolten på Norway Cup. Og så lenge helsa er bra kjem eg til å halde fram, viss dei då ikkje vert lei av meg der nede, humrar Magne Jonny Krumsvik.