Årsaka er at dette berre er sikringstiltak for beite og utmark, og det har ikkje NVE pengar til.

Det var Ørsta kommune som bad om at NVE vurderte meir sikring av Rossåa etter at elva tok nytt løp etter novemberflaumen.

NVE vurderer det slik at det denne gongen ikkje gjeld å sikre liv og helse, og då ligg der ikkje statlege midlar.

NVE presiserer at etaten ikkje er i mot at elva vert betre sikra.