Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforeining (MBL) vart fredag midnatt samde om ein ny tariffavtale. Det vil seie at det ikkjevert nokon journaliststreik.

Møre-Nytt var mellom mediehusa der det var varsla at journalistarville verte tekne ut. Dette vert det ikkje noko av, og Møre-Nytt vil kome utsom normalt med papirutgåvene, og vil ha ein høg oppdateringsfrekvens på nett som vanleg.

I oppgjeret vart det semje om å gje journalistane eit flattkronetillegg på 10.000 kroner over eitt år.