300 nye millionar mot permitteringar og oppseiingar