Sterk auke i sex-lovbrot - og politiet brukte store ressursar på nettovergrep mot asiatiske barn

foto