- Det var livsfarleg for alle som var utandørs. Men den gongen var vi ikkje så gode på helse, miljø og sikkerheit

foto