Vil ha bygge- og deleforbod for å berge Sæbø prestegard

foto