Så mange flyktningar vert Ørsta bedne om å ta imot i 2022

foto