Mørenett utset innføring av ny nettleigemodell

foto