Ørsta-Volda lufthamn opplever god vekst

foto
Lufthamnsjef Svein-Arne Vik seier at det er kjekt at talet på reisande aukar ved Ørsta-Volda lufthamn. Foto: Bengt Flaten, Fjordingen