Vegvesenet velsignar at det vert særskilt fartsgrense i Melsbygda