Selde hasj i Volda og Ørsta – må sone over eitt år i fengsel