Klinikksjefen om omstridd brev: Feil å sende til styret

foto