Vil inkludere Rindane når vegen gjennom Liadal skal utbetrast

foto